Skure

Mens fremskridtet har forbedret vore huse, har det ikke i samme grad, forbedret de mennesker der lever i dem. Det har skabt paladser, men det var ikke så nemt at skabe ædle mennesker og konger.

Henry David Thoreau