Remotus

For meget information kan aflede opmærsomheden fra det væsentlige. Som om vi har brug for at se tingene i et større perspektiv i stedet for at fokusere for meget på detaljer. I portrætfotografi kan mængden af information minimeres ved hjælp af sort/hvid, og derved fremhæve udtrykket hos den portrætterede. Man kan også samle opmærksomheden på det vigtigste ved at gøre alt andet uskarpt.

I dette project har jeg undersøgt hvordan man ved at tilføre mere information, faktisk kan gøre detaljerne mindre iøjnefaldende, og derved give beskueren plads til selv at fortolke. I stedet for at få min forklaring serveret.